Warning: getimagesize(/home/pgn/domains/pgn.hekko.pl/public_html/natalia/files/gimgs/13_1_v2.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/pgn/domains/pgn.hekko.pl/public_html/natalia/ndxzsite/plugin/format.horizontal.php on line 277

Warning: getimagesize(/home/pgn/domains/pgn.hekko.pl/public_html/natalia/files/gimgs/13_9.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/pgn/domains/pgn.hekko.pl/public_html/natalia/ndxzsite/plugin/format.horizontal.php on line 277

Warning: getimagesize(/home/pgn/domains/pgn.hekko.pl/public_html/natalia/files/gimgs/13_4_v2.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/pgn/domains/pgn.hekko.pl/public_html/natalia/ndxzsite/plugin/format.horizontal.php on line 277

Warning: getimagesize(/home/pgn/domains/pgn.hekko.pl/public_html/natalia/files/gimgs/13_2.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/pgn/domains/pgn.hekko.pl/public_html/natalia/ndxzsite/plugin/format.horizontal.php on line 277

Warning: getimagesize(/home/pgn/domains/pgn.hekko.pl/public_html/natalia/files/gimgs/13_12_v2.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/pgn/domains/pgn.hekko.pl/public_html/natalia/ndxzsite/plugin/format.horizontal.php on line 277

Warning: getimagesize(/home/pgn/domains/pgn.hekko.pl/public_html/natalia/files/gimgs/13_3_v2.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/pgn/domains/pgn.hekko.pl/public_html/natalia/ndxzsite/plugin/format.horizontal.php on line 277

Warning: getimagesize(/home/pgn/domains/pgn.hekko.pl/public_html/natalia/files/gimgs/13_5_v2.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/pgn/domains/pgn.hekko.pl/public_html/natalia/ndxzsite/plugin/format.horizontal.php on line 277

Warning: getimagesize(/home/pgn/domains/pgn.hekko.pl/public_html/natalia/files/gimgs/13_7_v2.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/pgn/domains/pgn.hekko.pl/public_html/natalia/ndxzsite/plugin/format.horizontal.php on line 277

Warning: getimagesize(/home/pgn/domains/pgn.hekko.pl/public_html/natalia/files/gimgs/13_10_v2.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/pgn/domains/pgn.hekko.pl/public_html/natalia/ndxzsite/plugin/format.horizontal.php on line 277

Warning: getimagesize(/home/pgn/domains/pgn.hekko.pl/public_html/natalia/files/gimgs/13_11_v2.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/pgn/domains/pgn.hekko.pl/public_html/natalia/ndxzsite/plugin/format.horizontal.php on line 277

Warning: getimagesize(/home/pgn/domains/pgn.hekko.pl/public_html/natalia/files/gimgs/13_6_v2.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/pgn/domains/pgn.hekko.pl/public_html/natalia/ndxzsite/plugin/format.horizontal.php on line 277

Warning: getimagesize(/home/pgn/domains/pgn.hekko.pl/public_html/natalia/files/gimgs/13_14.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/pgn/domains/pgn.hekko.pl/public_html/natalia/ndxzsite/plugin/format.horizontal.php on line 277

Warning: getimagesize(/home/pgn/domains/pgn.hekko.pl/public_html/natalia/files/gimgs/13_8.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/pgn/domains/pgn.hekko.pl/public_html/natalia/ndxzsite/plugin/format.horizontal.php on line 277

Warning: getimagesize(/home/pgn/domains/pgn.hekko.pl/public_html/natalia/files/gimgs/13_17.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/pgn/domains/pgn.hekko.pl/public_html/natalia/ndxzsite/plugin/format.horizontal.php on line 277

Warning: getimagesize(/home/pgn/domains/pgn.hekko.pl/public_html/natalia/files/gimgs/13_16.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/pgn/domains/pgn.hekko.pl/public_html/natalia/ndxzsite/plugin/format.horizontal.php on line 277

Warning: getimagesize(/home/pgn/domains/pgn.hekko.pl/public_html/natalia/files/gimgs/13_18.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/pgn/domains/pgn.hekko.pl/public_html/natalia/ndxzsite/plugin/format.horizontal.php on line 277

Warning: getimagesize(/home/pgn/domains/pgn.hekko.pl/public_html/natalia/files/gimgs/13_19.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/pgn/domains/pgn.hekko.pl/public_html/natalia/ndxzsite/plugin/format.horizontal.php on line 277

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/pgn/domains/pgn.hekko.pl/public_html/natalia/ndxzsite/plugin/format.horizontal.php:277) in /home/pgn/domains/pgn.hekko.pl/public_html/natalia/index.php on line 166
Atlas of the unknown : Natalia Mikołajczuk

How it is to watch the unknown land ?
How do you feel when your gaze encounters objects that you don't understand?
How many meanings we are able to give them?

I went on a journey, which was a surprise for me. I remembered it like landing on the another planet. I took pictures. By coincidence, first time I saw the material from negatives, took place half a year after my return. Perhaps because of these, images seemed to me even more extraneous.

This project - Atlas - became my own exercise in naming and understanding. I wanted to give an opportunity to look at the picture like on a puzzle. For each picture I wrote my own definition - which doesn’t mean it is the final and only one - it is rather a starting point for the game.

Jak ogląda się świat, którego się nie zna?
Jak się czujesz kiedy twoje spojrzenie napotyka obiekty, których nie rozumie?
Jak wiele znaczeń jesteśmy w stanie im dopisać?

Wyruszyłam w pewną podróż, która była dla mnie zaskoczeniem. Wspominam ją jak lądowanie na innej planecie. Powstały fotografie napotkanych obiektów. Przypadek sprawił, że zawartość negatywów poznałam dopiero pół roku po powrocie, może dlatego te obrazy wydały mi się jeszcze bardziej obce. Ten projekt – Atlas – stał się moim własnym ćwiczeniem na nazywanie i rozumienie. Chciałam żeby dawał przede wszystkim okazję do spojrzenia na obraz na zasadzie zagadki. Do każdego obrazu dopisałam własną definicję – co jednak nie oznacza, że jest ona ostateczna – to raczej punkt wyjścia do gry.

 
http://pgn.hekko.pl/natalia/files/gimgs/th-13_1_v2.jpg

landing field

 
http://pgn.hekko.pl/natalia/files/gimgs/th-13_9.jpg

cloud

 
http://pgn.hekko.pl/natalia/files/gimgs/th-13_4_v2.jpg

viewing point

 
http://pgn.hekko.pl/natalia/files/gimgs/th-13_2.jpg

border

 
http://pgn.hekko.pl/natalia/files/gimgs/th-13_12_v2.jpg

glassworks

 
http://pgn.hekko.pl/natalia/files/gimgs/th-13_3_v2.jpg

dreamcatcher

 
http://pgn.hekko.pl/natalia/files/gimgs/th-13_5_v2.jpg

prison

 
http://pgn.hekko.pl/natalia/files/gimgs/th-13_7_v2.jpg

temple

 
http://pgn.hekko.pl/natalia/files/gimgs/th-13_10_v2.jpg

sculpture

 
http://pgn.hekko.pl/natalia/files/gimgs/th-13_11_v2.jpg

melt mirror

 
http://pgn.hekko.pl/natalia/files/gimgs/th-13_6_v2.jpg

talisman

 
http://pgn.hekko.pl/natalia/files/gimgs/th-13_14.jpg

berries

 
http://pgn.hekko.pl/natalia/files/gimgs/th-13_8.jpg

home

 
http://pgn.hekko.pl/natalia/files/gimgs/th-13_17.jpg

time machine

 
http://pgn.hekko.pl/natalia/files/gimgs/th-13_16.jpg

puzzle

 
http://pgn.hekko.pl/natalia/files/gimgs/th-13_18.jpg

raft

 
http://pgn.hekko.pl/natalia/files/gimgs/th-13_19.jpg

...